Prezentul regulament reprezintă termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului Mannen (MANNEN.RO). Orice comandă plasată pe acest site trebuie să fie de acord cu prezentul Regulament. Orice comandă şi va fi realizată în conformitate cu acest Regulament şi cu legislaţia aplicabilă în vigoare.

REGULAMENTUL MAGAZINULUI MANNEN ROMÂNIA

I. INTRODUCERE

1. SLAD STORE SRL cu sediul în Florești, Județul Cluj, Str. Răzoare 209 Ap 1, înscrisă cu numărul de ordin J12/3514 din data de 28.10.2020 la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, CUI: 43252249, cu un capital social de 200 RON, permite achiziţionarea de produse prin Internet – de la adresa: https://mannen.ro („MAGAZIN”). Operatorul datelor personale ale clienţilor Magazinului este societatea SLAD STORE SRL cu sediul în Florești, strada GStr. Răzoare 209 Ap 1, Jud. Cluj.
  2. Prezentul Regulament se adresează tuturor utilizatorilor Magazinului şi stabileşte regulile de efectuare a înregistrării şi de utilizare a contului de Magazin, regulile de rezervare pe cale electronică a produselor disponibile în Magazin (“PRODUSE” sau „PRODUS”), de plasare de comenzi pe site-ul Magazinului precum şi regulile încheierii contractelor de vânzare a produselor.
   3. Poate accesa Regulamentul orice utilizator al Magazinului, în orice moment, “dând click” pe linkul „Termeni şi Condiţii” aflat pe pagina de web a magazinului şi prin salvarea acestuia în format PDF pe suportul de informaţii dorit. Acesta se va afla la adresa https://mannen.ro/pages/termeni-si-conditii.
    4. Informaţiile despre produsele din Magazin – printre altele, descrieri, preţuri – constituie o ofertă de încheiere de contracte de vânzare în sensul legilor în vigoare, conform condiţiilor din documentul Termeni şi Condiţii.
     5. Produsele din Magazin sunt prezentate în mod detaliat. Pe pagina web se află informaţii detaliate despre proprietăţile Produsului, preţul acestora, materialul din care este realizat etc.

      6. Fotografiile şi prezentările produselor oferite au drept scop prezentarea acelor modele de produse concret indicate de acestea.


      II. REGULILE DE UTILIZARE A MAGAZINULUI ŞI DE ȊNCHEIERE DE CONTRACTE DE VÂNZARE A PRODUSELOR

      1. SLAD STORE SRL pemite încheierea de contracte de vânzare a produselor prin Internet şi prestează o serie de servicii, prevăzute în Regulamentul de faţă.

       2. Contractul de vânzare a produselor se încheie între utilizatorul Magazinului, persoană fizică („CLIENT”), şi SLAD STORE SRL cu sediul în Florești.
        3. Prin site-ul mannen.ro nu se încheie contracte de vânzare cu persoane juridice.
         4. Condiţia începerii utilizării Magazinului este cunoaşterea acestui Regulament şi acceptarea sa.
          5. Informaţiile furnizate de Client în timpul plasării comenzii trebuie să fie reale, actuale şi exacte. SLAD STORE SRL îşi rezervă dreptul de a refuza realizarea comenzii, în cazul când datele furnizate nu sunt suficient de exacte şi fac imposibilă realizarea comenzii, mai exact, nu permit predarea corespunzătoare a produselor. Înainte de a refuza realizarea comenzii SLAD STORE SRL va încerca să îl contacteze pe Client pentru a stabili ce date sunt necesare pentru a face posibilă realizarea acesteia.
           6. Magazinul ia toate măsurile tehnice şi administrative posibile şi impuse de legislaţia în vigoare, menite a proteja datele personale ale Clienţilor şi mai ales de a preveni obţinerea şi modificarea de către persoane neautorizate a datelor personale furnizate în timpul înregistrării.
            7. Clientul care a utilizat Magazinul are obligaţiile:
            a) de a nu furniza şi transmite informaţii interzise prin lege;
            b) de a utiliza Magazinul într-un mod care să nu perturbe funcţionarea acestuia;
            c) de a nu difuza şi de a nu plasa în cadrul Magazinului informaţii comerciale incorecte;
            d) de a utiliza Magazinul într-un mod care să nu creeze inconveniente pentru alţi clienţi şi pentru Administratorul Magazinului;
            e) de a folosi informaţiile publicate în paginile magazinului doar în scop personal.             III. ȊNCHEIEREA CONTRACTELOR DE VÂNZARE:

            1. Magazinul permite plasarea comenzilor de Produse pe pagina web a Magazinului (on-line), urmând procedura de plasare a comenzilor,

            2. Magazinul primeşte comenzile plasate on-line pe parcursul întregii zile, în toate zilele săptămânii. Comenzile plasate prin poştă electronică sunt primite în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 18.00. Comenzile plasate în zilele libere sau de sărbători vor fi prelucrate în decurs de două zile lucrătoare de la data plasării comenzii

            3. Clientul poate plasa o comandă fără a fi nevoie de a-şi înregistra permanent datele personale în baza de date a Magazinului (aşa numitele cumpărături fără înregistrare).

            4. Condiţia plasării comenzii o constituie completarea în formular a tuturor datelor cerute, necesare pentru expediere şi pentru generarea din sistem a facturii fiscale sau bonului fiscal.

            5. Pentru a plasa o comandă se aleg produsele din Magazin, mai ales în ceea ce priveşte cantitatea, culoarea, mărimea, după care se adaugă în “COŞ” şi se continuă procedura de plasare a comenzii selectându-se diferitele opţiuni. Codurile de reducere nu pot fi combinate cu alte programe de loialitate şi parteneriat disponibile în magazinul mannen.ro, şi nu este posibilă beneficierea de mai multe programe în timpul unei tranzacţii. Codurile ce pot fi folosite o singură dată, nu vor putea fi returnate în cazul în care se efectuează un retur.


            6. Până la momentul confirmării selectării produselor cu tasta „Finalizează comanda” sau „Plăteşte” Clientul are posibilitatea de a efectua modificări referitoare la produsul din comandă, precum şi la datele pentru livrare şi de facturare. Confirmarea de către Client a comenzii prin tasta „Finalizează comanda” sau „Plăteşte” este echivalentă cu acceptarea obligaţiei de a face plata preţului produselor şi a costurilor de livrare, lucru despre care Clientul este informat direct, înainte de confirmarea comenzii.

            7. Confirmarea de către Client a comenzii conform pct. 6 de mai sus constituie oferta transmisă de Client către SLAD STORE SRL, de a încheia contractul de vânzare, conform conţinutului comenzii şi prezentului Regulament.

            8. În momentul plasării comenzii conform pct. 6 de mai sus, Clientul primeşte la adresa de e-mail indicată un mesaj referitor la comanda plasată: cantităţile de produse comandate, valoarea comenzii, tipul de livrare şi de plată ales, timpul de livrare a comenzii precum şi datele de contact ale Clientului, Magazinului, informaţii despre modul de depunere a unei reclamaţiii în privinţa produselor precum şi despre dreptul Clientului de a se retrage din contractul de vânzare. Procedura aceasta reprezintă şi o confirmare a primirii de către Magazin a ofertei de achiziţie din partea Clientului.

            9. Magazinul transmite confirmarea acceptului sau refuzul de a accepta comanda Clientului, transmisă prin e-mail sau telefonic (Confirmarea realizării şi livrării comenzii) la adresa de e-mail indicată de acesta. După primirea confirmării de mai sus se ajunge la încheierea între Client şi SLAD STORE SRL a contractului de vânzare a produselor comandate de Client.

            10. Contractul de vânzare se încheie în limba română, având conţinutul prezentulului Regulament completat cu comanda plasată de Client.

            11. Fără atingerea dreptului Clientului de a se retrage din contract, conform legislaţiei în vigoare, Clientul poate renunţa la comandă înainte de a primi de la Magazin confirmarea ofertei de achiziţie, adică înainte de a primi mailul care confirmă acceptarea comenzii spre realizare, despre care se vorbeste la pct. 9 de mai sus. În această privinţă Clientul trebuie să contacteze urgent legătura cu Magazinul – dacă este posibil prin telefon, cu confirmare prin e-mail, sau prin email la adresa office@mannen.ro.

            12. Magazinul îşi rezervă dreptul de a refuza livrarea comenzii în cadrul contractului de vânzare, în cazul când oricare din ipotezele de mai jos sunt aplicabile:

            (i) datele de contact ale Cumpărătorului sunt atât de neclare, încât fac imposibilă livrarea Produsului; sau

            (ii) tranzacţia nu a fost autorizată în sistemul de plăţi electronice, în cazul plăţii online; sau

            (iii) plata online pentru comandă nu a fost efectuată în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii linkului; sau

            (iv) în cazul primei comenzi cu o valoare de peste 1000 de lei şi cu plata ramburs plasate pe site-ul mannen.ro, clientul nu răspunde la cererile Mannen de a confirma telefonic sau prin email datele de livrare.


            IV. LIVRAREA ŞI RECEPŢIONAREA PRODUSELOR

            1. Produsele sunt livrate la adresa indicată de către Client în comandă. Termenul estimativ pentru livrarea produselor este stabilit în rezumatul comenzii, înainte de confirmarea de către Client a plasării comenzii prin butonul "Finalizează comanda” sau „Plăteşte”.

            2. Termenul prevăzut pentru livrarea la Client, este de 1-3 zile lucrătoare din ziua următoare trimiterii coletului. Termenul integral, maxim, de realizare a comenzii nu ar trebui să depăşească 7 zile lucrătoare şi în niciun caz nu va depăşi 20 zile de la data încheierii contractului de vânzare. Începerea realizării comenzii poate fi întârziată până la momentul autorizării tranzacţiei în sistemul de plăţi electronice, în cazul plăţii online.

            3. Produsele sunt livrate la adresa indicată de pe teritoriul României de către una dintre firmele de curierat partenere. Taxele pentru livrarea produselor se indică în procesul de plasare a comenzii.
             
            4. Toate trimiterile sunt asigurate de una dintre firmele de curierat partenere (DPD România, GLS, Urgen Cargus).
             
            5. Comenzile cu o valoare de peste 200,00 (în litere: două sute) lei vor fi expediate pe cheltuiala Magazinului. În celelalte cazuri costul de expediere a produselor achiziţionate este în cuantum de 18 (în litere: opâsprezece) lei este suportat de către Client, lucru despre care este informat tot înainte de confirmarea comenzii plasate.

            V. PREŢURI ŞI METODE DE PLATĂ
             
            1. Informaţia despre preţul de achiziţie al Produsului de pe pagina de web a magazinului este obligatorie din momentul primirii de către Client a unui e-mail de confirmare a acceptării comenzii plasate de acesta, pentru achiziţia produselor selectate, conform pct. II pct. 9. Respectivul preţ nu mai suferă modificări, indiferent de modificările de preţ din Magazin care mai pot avea loc după confirmarea comenzii prin mail.
             
            2. Preţurile produselor din magazine sunt date în RON şi conţin toate componentele preţului, inclusiv TVA.
            Clientul va achita preţul Produselor comandate şi cheltuielile de expediţie, după cum doreşte:
            a) prin ramburs, achitând firmei de curierat la livrare;
            b) plata online prin card prin intermediul serviciului autorizat Stripe Payments, Inc. înainte de livrare.
            c) plata online prin portofelul online PayPal prin intermediul serviciului autorizat PayPal, Inc. înainte de livrare;

            3. În cazul în care Clientul alege plata online ca metodă de plată, lipsa confirmării plăţii de Stripe sau Paypal, în termen de 2 zile de la plasarea comenzii, va duce la anularea comenzii. În acest caz, puteţi plasa din nou o comandă şi puteţi alege o altă metodă de plată. Procesarea comenzii plătite prin plată electronică începe după confirmarea plăţii pentru produse în acest caz.

            4. SLAD STORE SRL îşi rezervă dreptul de a modifica preţul produselor aflate în Magazin, de a introduce în vânzare produse noi, de a desfăşura sau de a revoca acţiuni de promovare pe pagina de web a Magazinului, de a introduce pe aceasta modificări conforme cu prevederile legislatiei în vigoare, cu condiţia ca aceste modificări să nu încalce drepturile persoanelor care au încheiat contracte de vânzare a produselor oferite de Magazin înainte de efectuarea respectivelor modificări, sau a drepturilor persoanelor autorizate să participe la o anume promoţie, conform principiilor acesteia, pe perioada desfăşurării sale.

             

            VI. RECLAMAŢII REFERITOARE LA PRODUSE

            1. Produsele oferite prin magazine sunt noi şi originale. SLAD STORE SRL răspunde pentru defectele fizice sau juridice ale produselor pe baza legislaţiei în vigoare. De asemenea SLAD STORE SRL respectă garanţia legală pentru conformitatea produselor.
             
            2. SLAD STORE SRL va lua măsuri pentru a asigura pe deplin funcţionarea corectă a Magazinului, în domeniile indicate de cunoştinţele tehnice actuale şi se obligă să înlăture într-un termen rezonabil toate neajunsurile semnalizate de către Clienţi.
             
            3. Orice lucru cumpărat în Magazin poate fi obiectul unei reclamaţii, cu respectarea termenilor şi condiţiilor de reclamaţie stabiliţi prin lege, dacă prezintă defecte ce constituie neconformităţi cu contractul de vânzare încheiat.
             
            4. Produsele, şi dacă este cazul însoţite de reclamaţie, se pot trimite prin firme de curierat care pun la dispoziţie confirmare de primire / urmărirea coletului, returnând produsul împreună cu descrierea în scris a defectului sau cu un formular de reclamaţie descărcat de pe pagina Magazinului şi cu dovada achiziţionării, prin scrisoare recomandată sau o altă formă de transmitere, la adresa: Str. Răzoare 209 Ap 1, Florești, Judeţ Cluj, adăugând: „Reclamatie magazin online mannen.ro”. Clientul va fi informat despre modul de rezolvare a reclamaţiei în termen de 14 zile, calculate din ziua următoare primirii de către Magazin a trimiterii cu produs reclamat.
             
            5. Clientul are dreptul la următoarele pretenţii, conform legislaţiei în vigoare: 
            a) Să ceară să renunţe la Contract sau să ceară reducerea preţului Produsului, dacă Vânzătorul nu înlocuieşte de urgenţă şi fără mari inconvenieţe pentru Cumpărător, produs defect sau nu înlătură defectul, ori
            b) Să ceară înlocuirea Produsului cu un altul fără defecte sau înlăturarea defectelor.
             
            6. În cazul în care reclamaţia nu este admisă, produsul va fi returnat împreună cu un raport referitor la nejustificarea reclamaţiei.

            7. În cazul în care se constată de către Client deteriorarea Produsului în timpul transportului se recomandă ca el să întocmească în prezenţa curierului un proces verbal de constatare daune.

             

            VII. RETURURILE DE MARFĂ – RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE 

            1. Clientul – consumator, aşa cum este definit conform legislaţiei în vigoare, are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare fără a indica vreun motiv, pe baza dispoziţiilor legale şi a principiilor de mai jos.
             2. Termenul de retragere din contractul de vânzare a produselor expiră după împlinirea a 14 zile de la data când Clientul a intrat în posesia produselor sau când o a treia persoană, alta decât transportatorul, indicată de către Client, a intrat în posesia produselor. Acest termen de retragere este termenul legal de 14 zile calendaristice.
              3. Pentru a-şi exercita dreptul de retragere din contract Clientul trebuie să folosească portalul de retur pentru a returna produsul sau produsele.
               4. Clienţii pot folosi portalul de retur care există pe website.
                5. Pentru a respecta termenul de retragere din contract este suficient ca Clientul să trimită informaţiia referitoare la decizia sa de exercitare a dreptului de retragere înainte de împlinirea termenului de renunţare.
                 6. Clientul trimite produsele care fac obiectul retragerii din contract la adresa depozitului din portalul de retur de îndată, sau, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data livrarii. Termenul se consideră a fi respectat dacă Clientul returnează obiectul înainte de împlinirea termenului de 14 zile. 
                  7. Clientul suportă costurile directe de returnare a produselor.
                   8. In cazul retragerii din contract Magazinul va returna Clienţilor sumele încasate, inclusiv costurile de livrare a produselor (cu excepţia celor cheltuielilor suplimentare rezultate din faptul că a fost ales de Client un alt mod de livrare decât cel standard, oferit de Magazin), de îndată, sau nu mai târziu de 14 zile de la data când Magazinul a fost informat despre decizia Clientului de a-şi exercita dreptul de renunţare la contract.
                    9. Returnarea sumelor achitate de Client se face în acelaşi mod cu cel ales de Client la tranzacţia iniţială, dacă Clientul nu şi-a exprimat acordul pentru alte soluţii; în niciun caz, Clientul nu suportă taxele legate de acest retur. Magazinul poate amâna returnarea plăţii până la momentul primirii produsului. 
                     10. Clienţii răspund doar pentru reducerea valorii produselor returnate, rezultate din utilizarea acestora în alt mod decât cel necesar pentru a constata naturii, caracteristicilor si functionarii produsului.
                      11. Clienţii Mannen trebuie să returneze produsele în aceeasi stare în care le-au fost livrate, iar de restul ne ocupam noi. Toate taxele de transport pentru retur sau schimb vor fi suportate de către client. 

                       

                      VIII. INFORMATII REFERITOARE LA SERVICIILE PRESTATE ON-LINE

                      1. Magazinul prestează pentru Clienţi următoarele servicii, pe cale electronică:
                      a) Facilitarea încheierii on-line a contractelor de vânzare din Magazin, conform prezentului Regulament,
                      b) Facilitarea deschiderii de conturi ale Clienţilor în Magazin,
                      c) Transmiterea informaţiei comerciale comandate, referitoare la produse.

                      2. Clientul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare a produselor conform legislaţiei aplicabile şi în baza principiilor stabilite de prezentul Regulament. În plus, Clientul are dreptul, în orice moment, de a cere încetarea de către Magazin a prestării serviciilor menţionate la pct 1 b) şi c) de mai sus.

                      3. Condiţiile tehnice de prestare de către Magazin, pe cale electronică, a serviciilor, sunt următoarele:
                      a) acces la Internet,
                      b) folosirea unui browser ( Safari, FireFox, Chrome sau altele asemănătoare),
                      c) Deţinerea unui cont de poştă electronică.

                      4. Reclamaţii privitoare la serviciile prestate de Magazin pe cale electronică pot fi depuse transmiţându-le la adresa de e-mail a Departamentului de Relaţii cu Clienţii al Magazinului,office@mannen.ro sau telefonic, la numărul de telefon afisat pe website. Reclamaţia Clientului trebuie să conţină denumirea beneficiarului şi o scurtă descriere a procesului reclamat. Magazinul se va strădui ca reclamaţiile depuse să fie examinate în cel mai scurt timp cu putinţă, totuşi, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii reclamaţiei de către Magazin. Despre modul în care a fost soluţionată reclamaţia Clientul va fi anunţat pe calea aleasă de Client, telefonic sau ca informaţie transmisă pe e-mail la adresa indicată de acesta.

                               SLAD STORE SRL aduce la cunoştinţă că în funcţie de setările browserului Clientului poate introduce în sistemul nformatic al Clientului fişiere cookies, ce nu sunt o componentă a conţinutului serviciilor prestate de către Magazin dar care ar putea permite recunoaşterea ulterioară a Clientului ce intră pe pagina de web a Magazinului şi sunt utilizate de Magazin pentru a înlesni Clientului utilizarea Magazinului, ca şi pentru monitorizarea de către Magazin a navigărilor Clientului pe pagina de web. Clientul poate renunţa în orice moment la posibilitatea ca Magazinul să utilizeze cookies, prin setările corespunzătoare ale browserului său.


                               IX. ALTE PREVEDERI

                               1. Conţinutul şi design-ul magazinului Mannen (MANNEN.RO), inclusiv look&feel-ul acestuia, conţinutul foto / video şi bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea MANNEN.RO şi sunt protejate prin legislaţia în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. În cazul informaţiilor şi conţinutului postat de terţe părţi pe site-ul MANNEN.RO, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin în totalitate celor care au publicat acea informaţie.
                                2. Puteţi copia şi imprima conţinutul MANNEN.RO doar pentru folosinţa dumneavoastră personală, în scopuri necomerciale.
                                 3. Este interzisă orice utilizare a conţinutului MANNEN.RO în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email.

                                  În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe site-ul MANNEN.RO încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugat să trimiteţi un e-mail la office@mannen.ro cu drepturile încălcate pentru a permite administratorilor MANNEN.RO să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale.

                                  4. MANNEN.RO, partenerii sau utilizatorii săi nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în executarea obligaţiilor contractuale sau în conţinutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa MANNEN.RO. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic de la MANNEN.RO, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele MANNEN.RO, erorile de operare, greva etc. 

                                   

                                  X. PREVEDERI FINALE

                                  1. Datele personale ale Clienţilor furnizate în timpul înregistrării în Magazin sunt prelucrate de către SLAD STORE SRL exclusiv în scopul realizării comenzilor; ele mai pot fi prelucrate şi în scopuri de marketing, dacă Clientul îşi exprimă acordul pentru acest lucru, într-o declaraţie separată. Clientul are dreptul de a completa, actualiza, corecta datele personale, de a retrage definitiv sau doar pentru o anume perioadă de timp permisiunea pentru prelucrarea lor sau de a cere ştergerea lor dacă sunt incomplete, neactuale, neadevărate sau au fost colectate prin încălcarea legii sau nu sunt neapărat necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate, precum şi dreptul de a se împotrivi în cazul prelucrării datelor personale în scopuri de marketing. Aceste informaţii sunt detaliate în Politica de Confidenţialitate care este o completare la prezentul Regulament. 

                                  2. Neacceptarea prevederilor prezentului Regulament face imposibilă achiziţionarea produselor oferite de Magazin. Magazinul oferă Clientului posibilitatea de a lua la cunoştinţă prevederile Regulamentului, la plasarea comenzii. Clienţii care deţin cont în Magazin vor fi informaţi cu privire la modificarea Regulamentului prin e-mail. Clientul care nu acceptă modificările aduse la Regulament are dreptul de a-şi închide contul în orice moment.